Koopsom huis niet aanwezig bij overdracht?

21 maart 2017
Roy Peters

Een praktijkvoorbeeld. Na een prettig verlopen laatste inspectie van het huis blijkt bij aankomst dat niet de volledige koopsom op de rekening van de notaris te staan. Koper schrikt en het zweet breekt uit! Koper zou een (flink) gedeelte van de koopsom uit eigen middelen voldoen. Een week voorafgaand had koper de notaris nog gebeld of alles in kannen en kruiken was, waarop hij een bevestigend antwoord kreeg. Na de inspectie koper en verkoper vol goede moed richting notaris waarop ik gebeld word dat de koper het openstaande bedrag, dat koper uit eigen middelen zou voldoen, nog niet op de rekening van de notaris was bijgeschreven. Wat nu?

Koper bleek inderdaad vergeten het bedrag over te boeken (de notaris had hem immers te kennen gegeven dat alles in orde was). Een spoed betaling was op dat moment eens te meer lastig omdat het geld via het buitenland moest komen waar de koper op dat moment nog woonachtig was. Hierop hebben we de verkoper de situatie uitgelegd. Uitstel van de feitelijke overdracht (de sleutels overhandigen) was niet handig omdat de aannemer een uur later op de stoep stond om de gewenste verbouwingswerkzaamheden te inspecteren. Wat nu?

Ten eerste zal de notaris het huis niet overdragen wanneer de koopsom niet op zijn rekening staat. Hierop hebben we aangegeven dat het geld op kortst mogelijk moment zou worden overgemaakt. Partijen zijn in goed overleg met elkaar overeengekomen dat de notaris gevolmachtigd werd om de overdracht juridisch te regelen na ontvangst van de resterende gelden. Verkopers hebben, ondanks dat dit niet moest, de sleutels wel aan de koper overgedragen, in het vertrouwen dat ook de juridische overdracht op kortst mogelijk termijn zou gaan plaatsvinden. Daarnaast moest verkoper nog enkele spullen uit zijn woning verwijderen dus kon hij 1 sleutel ook nog in eigen bezit houden. Verkoper heeft wel direct, om alle risico’s uit te sluiten, zijn verzekeraar gebeld om de opstalverzekering nog even door te laten lopen. Tevens zaten er in deze situatie gelukkig geen financiële konsekwenties voor de verkoper aan vast.

Door transparant overleg over de ontstane situatie kon een snelle oplossing worden gevonden die beide partijen naar tevredenheid stemden. En lang leve de techniek, nog dezelfde middag was het geld binnen en kon er uiteindelijk alsnog dezelfde dag juridisch worden overgedragen. Gek genoeg moet er dan weer een dag extra op de inschrijving bij de dienst Kadaster worden gewacht.