Verkopen

Woning verkopen

Ons stappenplan

1. Samen verder

Samen verder

Je wilt een stap verder maken in je levensfase. Met het doel om je huis te verkopen. Wij als adviseur en makelaar zijn ervan overtuigd dat een transparante samenwerking tussen ons en jou als verkoper de basis is om je huis optimaal te verkopen. Jij als ervaringsdeskundige kent als geen ander je huis en de buurt.

Wij als expert weten de weg in het verkopen van je huis. Samen bepalen we de verkoopprijs en het verkoopplan dat voor beiden goed  voelt. De waarde is namelijk niet alleen een bedrag in harde euro’s maar ook het gevoel en de emotie dragen hierin bij. Samen gaan we ervoor zorgen dat je huis gevonden, gezien en verkocht wordt.

samen
2. Samen gebruik maken van elkaars ervaring

Samen gebruikmaken van elkaars ervaring

quote

Wat  zijn je toekomstplannen en wat is ervoor nodig om deze plannen te realiseren? Jouw beeldvorming hierover is belangrijk in de samen te vormen verkoopaanpak en vormt de basis voor de vraagprijs van je huis. Samen geven we de juiste waarde aan je huis. Immers jij kent  de unieke en belangrijke koopargumenten van je huis en omgeving, wij brengen de expertise over de bouwkundige staat, marktprijzen etc aan.

De woningmarkt is onder meer sterk onderhevig aan externe invloeden onderhevig. Veranderingen in de buurt, nieuwe of aangepaste regelgeving, allemaal factoren die invloed hebben op de waarde en de verkoopstrategie van je huis. Samen kunnen we elkaars ervaringen en kennis delen in dit proces. Wij beseffen ons dat het daarom van essentieel belang is dat een transparante en eerlijke samenwerking tussen jou en ons de grondslag is voor een succesvolle verkoop.

3. Samen presenteren we de kenmerken en de beleving van je huis

Samen presenteren we de kenmerken en de beleving van je huis

Ieder huis en iedere omgeving is uniek. Dit is wat we willen overbrengen aan de potentiële kopers. Naast de “harde” kenmerken van het huis als inhoud en perceel is de presentatie van de beleving van en rondom je huis de reden waarom je huis gevonden en gezien wordt.

Wij werken met professionele verkoopstylisten, fotografen, bouwkundigen, architecten, internetdeskundigen om je huis optimaal te presenteren en te zorgen dat je gevonden en gezien wordt. Maar jij als bewoner weet te vertellen waarom jouw huis gekocht moet worden. We bieden je daarom de mogelijkheid om je eigen inbreng aan te leveren voor tekst, foto’s, video of alles wat een bijdrage kan leveren om je huis te laten opvallen.

pin
4. Samen de koper bereiken

Samen de koper bereiken

Je huis verkoop je niet alleen via Funda. Social media als Twitter, YouTube, Facebook, Instagram en Pinterest zijn kanalen om grote groepen mensen te bereiken. En als iets leuk, mooi of interessant is dan wordt dit gedeeld. Reden waarom wij deze kanalen actief en succesvol inzetten. Jouw huis zal niet het eerste huis zijn dat via deze kanalen verkocht wordt. Dus we vragen je ook zelf of via vrienden actief deel te nemen.

Hoe groter de groep des te groter de doelgroep bij wie we het huis onder de aandacht krijgen. Uiteraard zetten we de traditionele middelen in zoals Funda, verkoopbrochure, te koop bord en advertenties. Maar ook bedenken we waar mogelijk persoonlijke huisgebonden acties die we kunnen inzetten bij evenementen of open dagen om je huis onder de aandacht te brengen.

5. Samen continu op de hoogte van het verkoopproces

Samen continu op de hoogte van het verkoopproces

De meest gehoorde klacht over makelaars als een huis langer te koop staat: Ik hoor of zie nooit iets van mijn makelaar. Wij zijn van mening dat dit echt niet kan. Wij leggen een persoonlijk actueel dossier aan, kortweg PAD.

PAD is een document waarin alle actuele informatie omtrent je huis en jouw persoonlijke verkoopsituatie zit. Het laat de sterkte, de kansen, de concurrerende uitdagingen of veranderingen in de markt zien, zodat we de regie op de afgesproken verkoopstrategie kunnen sturen. Bovendien zijn hierin de afspraken vastgelegd wanneer en de wijze waarop we contact met elkaar hebben. Zo kunnen we continu alles benutten om je huis binnen de gewenste termijn en tegen de juist prijs te verkopen en zijn we samen op de hoogte welke verwachtingen we kunnen hebben.